ערבים פתוחים 

ערבים אלו פתוחים לקהל הרחב. ארוחות אלו מהוות פלטפורמה להצגת יצירות ורעיונות חדשים. אנו מפרסמים את הערבים המיוחדים באמצעי המדיה השונים ויש לשריין מקום מראש. חברי הקהילה שלנו יקבלו הודעה פרטית. חלק מהקסם של ערבים כאלו הוא תמהיל הקהל, שנוצר, כשאנשים שלא מכירים זה את זאת מסובים יחד לאותו השולחן. האינטראקציה המיוחדת שנוצרת גורמת לערב להיות מיוחד עוד יותר. כמובן שאלכוהול משובח מלווה ערב שכזה.​ כל ערב שונה מאחר ויוצר את הקסם שלו.

ערבים פתוחים

sean chaprak food​